Home > Basisrechten > Opvang en onderdak > Maatschappelijke opvang 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Maatschappelijke opvang

Wat is maatschappelijke opvang?
Maatschappelijke opvang wordt geregeld door de gemeente. Dit staat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente biedt tijdelijke opvang aan mensen zonder onderdak. Er zijn verschillende soorten maatschappelijke opvang zoals nachtopvang, opvang bij psychische problemen en opvang voor mensen met een handicap.

Hebben vrouwen zonder verblijfsvergunningrecht op maatschappelijke opvang?
Nee. vrouwen zonder verblijfsvergunning hebben in Nederland geen recht op maatschappelijke opvang bij een gemeente, op basis van de WMO. Toch lukt het in de praktijk soms om voor vrouwen zonder verblijfsvergunningmaatschappelijke opvang te krijgen. Daarvoor moet een rechtszaak worden gestart. Een 'illegale' vrouw die al in een procedure zit , heeft meestal meer kans op maatschappelijke opvang dan een vrouw die geen procedure heeft.

vrouwen zonder verblijfsvergunning met kinderen
De Nederlandse rechter heeft in een paar zaken beslist dat een moeder zonder een verblijfsvergunning en haar kind wél recht hebben op maatschappelijke opvang. In deze zaken vond de rechter kwetsbare personen goede en geschikte opvang moeten hebben. Een kind hoort tot de groep kwetsbare personen. Aangezien het kind afhankelijk is van de moeder hebben beiden recht op opvang. Daarbij keek de rechter naar internationale verdragen waar Nederland lid van is. Daarin staat onder andere dat ieder kind recht op een dak boven zijn hoofd heeft.

Een vrouw zonder verblijfsvergunning met kinderen kan dus proberen een rechtszaak te beginnen om maatschappelijke opvang te krijgen.

vrouwen zonder verblijfsvergunning zonder kinderen
De rechter heeft ook in een paar zaken beslist dat mensen zonder verblijfsvergunning zonder kinderen recht hebben op maatschappelijke opvang. Dit geldt voor vrouwen zonder verblijfsvergunning die worden gezien als kwetsbare personen. Deze vrouwen hebben volgens internationale verdragen in het bijzonder recht op bescherming van hun privéleven en gezinsleven. Om te bepalen om iemand kwetsbaar is, kijkt de rechter vaak naar ziekte, leeftijd en of iemand van professionele hulp afhankelijk.

Ook een vrouw zonder verblijfsvergunning zonder kinderen kan dus proberen een rechtszaak te beginnen om maatschappelijke opvang te krijgen.

Zie voor actuele rechtszaken over maatschappelijke opvang: Fischer advocaten.

MEER INFO
-Wet Maatschappelijke Opvang
-Sociale voorzieningen

HANDIGE LINKS
-Fischer advocaten
-Federatieopvang

    © Stichting LOS