Home > Basisrechten > Sociale voorzieningen > Kinderbijslag en kindertoeslag 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Kinderbijslag en kindertoeslag

Wat is kinderbijslag?
Kinderbijslag is een geldbedrag dat elk kwartaal wordt betaald aan ouders in Nederland met kinderen. Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Kinderbijslag moet aangevraagd worden bij de Sociale Verzekeringsbank.

Wat is kindgebonden budget?
Het kindgebonden budget is een toeslag die wordt uitbetaald door de Belastingdienst. De toeslag is bedoeld voor ouders met een klein inkomen die extra ondersteuning kunnen gebruiken naast de kinderbijslag die elke ouder krijgt. Het kindgebonden budget moet worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Wie heeft recht op kinderbijslag en kindgebonden budget?
  • Vrouwen die een verblijfsvergunning hebben zonder inkomenseis.
  • Vrouwen die procederen over de verlenging van deze verblijfsvergunning of tegen de intrekking van hun verblijfsvergunning, totdat hun zaak bij de rechtbank komt
  • Als de vrouw geen verblijfsvergunning heeft, en de vader van het kind wel, dan kan de vader kinderbijslag en kindgebonden budget aanvragen. De vader moet het kind erkend hebben. Het geld is bedoeld voor de kosten van de opvoeding.

NIEUW!
Op 23 november 2012 besloot de Hoge Raad (11/03891) dat onrechtmatig verblijvende ouders geen recht hebben op kinderbijslag. Eerder, op 15 juli 2011 besloot de Centrale Raad van Beroep (LJN: BR1905, 08/6595 AKW enz.) om juist wel kinderbijslag te geven aan een moeder die volgens bovenstaande regels strikt genomen geen recht heeft op kinderbijslag. De Centrale Raad van Beroep kende dit recht toe omdat de moeder al lang in Nederland woonde, en ook gedeelten van die periode hier rechtmatig woonde. De Hoge Raad heeft dit besluit nu dus teruggedraaid.

Op 3 februari 2012 heeft de Centrale Raad van Beroep (AWB 11/5618) uitgesproken dat ook kindgebonden budget toegankelijk is voor ouders zonder verblijfsvergunning die langdurig in Nederland verblijven en deels legaal zijn geweest. Ook dit besluit is door de beslissing van de Hoge Raad feitelijk teruggedraaid.

MEER INFO
-Familierecht

HANDIGE LINKS
-Sociale Verzekeringsbank
-Belastingdienst

    © Stichting LOS